Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.221.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.221.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. września 2017)

  • Dodano rejestr VAT sprzedaży stanowiący zestawienie dobowych raportów fiskalnych. Poszczególne wpisy rejestru stanowią dzienne podsumowania wszystkich zafiskalizowanych w kolejnych dniach miesiąca lub kwartału dokumentów sprzedaży. Rejestr dostępny jest na oknie Rejestry VAT - Rejestr VAT sprzedaży... pod pozycją "Dobowe raporty fiskalne".
  • Wprowadzono możliwość wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) autoryzowanych przy pomocy podpisu dokonywanego za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku autoryzacji poprzez profil zaufany należy wskazać miejsce zapisu pliku z żądaniem autoryzacyjnym, zalogować się do platformy ePUAP, tam podpisać plik, pobrać podpisany plik z powrotem na dysk i w kolejnym kroku wysyłki wskazać miejsce pobrania podpisanego żądania autoryzacyjnego.
  • Na oknie "Zestawienia" dodano zestawienia "Wartość sprzedaży według identyfikatorów towarów i usług" oraz "Wartość zakupów według identyfikatorów towarów i usług". Są to zestawienie tożsame z istniejącymi zestawieniami "Wartość sprzedaży według towarów i usług" oraz "Wartość zakupów według towarów i usług" z tym, że w tym przypadku zamiast nazw towarów podane są jego identyfikatory.
  • Wprowadzono możliwość otwarcia okien "Historia obrotu towarem" i "Historia ostatnich dostaw" z poziomu okna edycji inwentaryzacji. Opcje umożliwiające wywołanie wyżej wymienionych okien dostępne są w menu pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście zaznaczonego towaru.