Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.114.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.114.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 3. października 2014)

  • Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku i oddziału oraz kodu SWIFT na podstawie podanego numeru rachunku bankowego.
  • Opcję "Znajdź" dostępną z poziomu okna "Rejestr faktur" rozszerzono o możliwość wyszukiwania dokumentów również na podstawie nazwy pozycji na dokumentach.
  • Umożliwiono określanie formy płatności na paragonach. Na oknie dodawania i edycji paragonu dodano pole "Forma płatności" umożliwiające wybranie z listy lub ze słownika formy płatności.
  • Umożliwiono określenie formy i terminu płatności na fakturach do paragonu. Na oknie dodawania i edycji faktury do paragonu dodano sekcję "Płatność".
  • Podczas dodawania pozycji do faktury procedura marży wybieranej z listy pobierana jest automatycznie ostatnia cena zakupu dodawanego towaru.

Zmiany w późniejszej wersji 2.115.2014 z dnia 17. października 2014

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.113.2014 z dnia 26. września 2014

Na oknie ze stanami ilościowymi na dany dzień umożliwiono ukrycie niedostępnych kartotek oraz dodano do tabeli kolumny z wartościami netto, VAT i brutto według poszczególnych cen oraz umożliwiono zdefiniowanie rodzaju dokumentu jaki ma się generować podczas pobierania transakcji Allegro. Ponadto na fakturach nominowanych w walutach obcych umożliwiono podanie drugiego numeru konta oraz wprowadzano zabezpieczenie przed niepodaniem numeru konta jeśli płatność jest przelewem oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych. Więcej informacji...