Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 18 » Zmiany w wersji 2.111.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.111.2014

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2014-08-21)

Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Sprzedaz i magazyn).