Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.111.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.111.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 21. sierpnia 2014)

Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Uwaga! Pakiet nie tworzy skrótu uruchomieniowego do aplikacji Archiwum na Pulpicie i w menu Windows START. Aplikację należy uruchamiać bezpośrednio z folderu instalacyjnego (domyślnie Komputer - Dysk lokalny C: - Sprzedaz i magazyn).

Zmiany w późniejszej wersji 2.112.2014 z dnia 29. sierpnia 2014

Dodano obsługę dokumentów faktura walutowa proforma oraz paragon korekta. Ponadto umożliwiono szybkie dodawanie towarów lub usług do bazy danych z poziomu edycji dokumentu oraz umożliwiono szybkie zaznaczanie wszystkich dokumentów na oknie rejestru faktur. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.110.2014 z dnia 14. sierpnia 2014

Dodano możliwość wystawienia korekty rachunku oraz umożliwiono wydruk historii obrotu towarem i historii ostatnich dostaw. Ponadto wprowadzono mechanizm umożlwiający wspólną numerację dla różnych rodzajów dokumentów oraz umożliwiono sporządzanie wydruków faktur walutowych i eksportowych w języku rosyjskim. Więcej informacji...