Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.110.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.110.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. sierpnia 2014)

 • Wprowadzono nowy dokument "Rachunek korekta" będący korektą do rachunku (dokument sprzedaży dla firmy zwolnionej z VAT). Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów...
 • Umożliwiono wydruk historii obrotu towarem. Opcja umożliwiająca wydruk historii znajduje się na oknie "Historia obrotu towarem" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Towary i usługi".
 • Umożliwiono wydruk ostatnich dostaw towaru. Opcja umożliwiająca wydruk ostatnich dostaw znajduje się na oknie "Historia ostatnich dostaw" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Towary i usługi".
 • Wprowadzono nowy słownik "Grupy numeracji dokumentów". Słownik znajduje się w Słowniki - Grupy numeracji dokumentów...
 • Umożliwiono dowolne określenie osobno dla wszystkich rodzajów dokumentów grupy numeracji. Mechanizm ten umożliwia automatyczne numerowanie poszczególnych numerów dokumentów w ramach wspólnych grup zdefiniowanych w słowniku grup numeracji dokumentów. Grupę do jakiej przypięty jest dany rodzaj dokumentu można zdefiniować w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ rodzaj dokumentu ] w polu "Grupa numeracji".
 • Umożliwiono wydruk faktur walutowych i eksportowych w języku rosyjskim. Wyboru języka na wydruku można dokonać na oknie potwierdzenia wydruku.

 • Zmiany w późniejszej wersji 2.111.2014 z dnia 21. sierpnia 2014

  Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 2.109.2014 z dnia 12. lipca 2014

  Wprowadzono możliwość tworzenia faktur uproszczonych oraz w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji