Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.110.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.110.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. sierpnia 2014)

  • Wprowadzono nowy dokument "Rachunek korekta" będący korektą do rachunku (dokument sprzedaży dla firmy zwolnionej z VAT). Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów...
  • Umożliwiono wydruk historii obrotu towarem. Opcja umożliwiająca wydruk historii znajduje się na oknie "Historia obrotu towarem" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Towary i usługi".
  • Umożliwiono wydruk ostatnich dostaw towaru. Opcja umożliwiająca wydruk ostatnich dostaw znajduje się na oknie "Historia ostatnich dostaw" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Towary i usługi".
  • Wprowadzono nowy słownik "Grupy numeracji dokumentów". Słownik znajduje się w Słowniki - Grupy numeracji dokumentów...
  • Umożliwiono dowolne określenie osobno dla wszystkich rodzajów dokumentów grupy numeracji. Mechanizm ten umożliwia automatyczne numerowanie poszczególnych numerów dokumentów w ramach wspólnych grup zdefiniowanych w słowniku grup numeracji dokumentów. Grupę do jakiej przypięty jest dany rodzaj dokumentu można zdefiniować w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ rodzaj dokumentu ] w polu "Grupa numeracji".
  • Umożliwiono wydruk faktur walutowych i eksportowych w języku rosyjskim. Wyboru języka na wydruku można dokonać na oknie potwierdzenia wydruku.

Zmiany w późniejszej wersji 2.111.2014 z dnia 21. sierpnia 2014

Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.109.2014 z dnia 12. lipca 2014

Wprowadzono możliwość tworzenia faktur uproszczonych oraz w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji. Więcej informacji...