Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2011 » Wersja 1.45.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.45.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 1. czerwca 2011)

  • W konfiguracji w sekcji "Dokumenty" dodano opcjonalny parametr "Podczas zapisu rachunku proponuj dodanie kontrahenta do bazy". Włączenie parametru daje możliwość zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu.
  • Na oknie "Towary i usługi" dodano opcję "Przelicz stany magazynowe" dostępną pod prawym przyciskiem myszy. Opcja wymusza naliczenie stanów magazynowych wszystkich kartotek od nowa.

Zmiany w późniejszej wersji 1.46.2011 z dnia 6. lipca 2011

Wprowadzono obsługę dokumentów walutowych, zestawienia ilościowe, a na oknie rejestru faktur dodano nową kolumnę "Płatność po terminie" informującą, że upłynął termin zapłaty faktury. Ponadto wprowadzono możliwość wyliczania cen sprzedaży w oparciu o marżę i narzut w stosunku do ostatnich cen zakupu sprzedawanego towaru. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.44.2011 z dnia 16. maja 2011

Do spisu kontrahentów wprowadzono pola dotyczące danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego, aby usprawnić wystawianie faktur VAT-RR. Ponadto na wydruku duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Zmieniono również sposób działania opcji "Zmień LP" w rejestrze VAT oraz wprowadzono możliwość wyłączenia możliwości realizacji ilości towaru na dokumentach, która spowodowałaby przekroczenie dostępnego stanu. Więcej informacji...