Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2011 » Wersja 1.44.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.44.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. maja 2011)

 • W konfiguracji na zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Nie pozwalaj na realizację ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu magazynowego". Włączenie paramteru powoduje wyświetlenie informacji o nie możliwości realizacji zadanej ilości towaru w przypadku gdy ilość ta spowoduje przekroczenie dostępnego stanu.
 • Zmieniono sposób wyliczania daty terminu płatności liczonego w oparciu o ilość dni terminu na oknie edycji dokumentu. Obecnie termin liczony jest względem daty wystawienia dokumentu.
 • Na wydrukach duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Data duplikatu podawana jest w momencie wydruku duplikatu. Domyślnie podawana jest bieżąca data systemowa.
 • Zmieniono sposób przenumerowywania liczby porządkowej w rejestrze VAT.
 • W konfiguracji dodano zakładkę "Kontrahenci", a na niej parametr "Używaj danych dowododu osobistego rolnika". Włączenie tego parametru powoduje aktywację na oknie edycji danych kontrahenta pól pozwalających na wpisanie danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego. Tym samym podczas wystawiania faktury VAT-RR i wyborze kontrahenta z listy pobierane są do dokumentu pełne dane rolnika ryczałtowego.

 • Zmiany w późniejszej wersji 1.45.2011 z dnia 1. czerwca 2011

  Wprowadzono możliwość automatycznego zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu. Więcej informacji...

 • Zmiany we wcześniejszej wersji 1.43.2011 z dnia 22. marca 2011

  Wprowadzono obsługę dokumentów sprzedaży Faktura VAT-marża oraz Rachunek (dla nie VATowców). Ponadtow wprowadzono kolumny wartości towaru na oknie towarów usług oraz wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów. Więcej informacji...

Zobacz inne programy do wystawiania faktur VAT i rachunków

Faktura VAT
Faktura VAT

Program do wystawiania faktur VAT z obsługą e-fakturowania i JPK. Proste i szybkie fakturowanie, wszystkie rodzaje dokumentów, wielowalutowość, baza kontrahentów, towarów i usług oraz tworzenie zestawień sprzedaży. Zgodność z RODO.

Więcej informacji
Rachunek
Rachunek

Program dla firm zwolnionych z VAT. Proste i szybkie wystawianie rachunków oraz faktur bez VAT, e-fakturowanie, baza kontrahentów, towarów i usług. Tworzenie zestawień sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów proforma i w walucie.

Więcej informacji

Zobacz programy do księgi, ryczałtu oraz kadr i płac

Księga
Księga

Dostosowany do Polskiego Ładu program do rozliczania księgi przychodów i rozchodów (KPiR), VAT, podatku PIT, kilometrówki. Umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Ryczałt
Ryczałt

Dostosowany do Polskiego Ładu program księgowy do rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego (ewidencji przychodów), VAT, kilometrówki. Możliwość wysyłki JPK oraz e-Deklaracji.

Więcej informacji
Mała Księgowość
Mała Księgowość

Dostosowany do Polskiego Ładu wielofirmowy program księgowy. Rozliczanie KPiR, ryczałtu, VAT, podatku PIT, kilometrówki, środków trwałych. Możliwość wysyłania JPK i e-Deklaracji.

Więcej informacji
Kadry i Płace
Kadry i Płace

Ewidencja pracowników, wyliczanie płac, eksport do Płatnika, ewidencja czasu pracy, generowanie wszystkich dokumentów pracowniczych. Dostosowany do Polskiego Ładu.

Więcej informacji