Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 6 » Zmiany w wersji 3.136.2017

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.136.2017

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-09-08)

Na oknie "Pracownicy, umowy" pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Powiąż umowę" służącą do wiązania ze sobą umów tego samego pracownika. Może się zdarzyć tak, że pracownik najpierw zatrudniony był na umowę zlecenie lub o dzieło, a potem na umowę o pracę. Wówczas kolejne umowy nie powstają jako aneksy do istniejących umów lecz jako nowe umowy co powoduje potem brak ciągłości danych w zestawieniach lub deklaracjach PIT. Połączenie umów sprawia, że umowy są ze sobą powiązane i jest potem ciągłość na ww. dokumentach. Aby scalić ze sobą umowy należy wskazać niepołączoną umową, wybrać opcję "Połącz umowy", a następnie z listy wybrać umowę z którą ma wybrana umowa zostać związana.