Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2015

Kadry i Płace - Lista wersji z 2015 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.82.2016(28. grudnia 2015)
Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania. Ponadto na oknach list obecności wprowadzono podsumowanie ilości dni urlopu rodzicielskiego oraz dostosowano program do pracy w roku 2016.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.81.2015(5. grudnia 2015)
Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.80.2015(27. listopada 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.79.2015(24. listopada 2015)
Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.78.2015(6. listopada 2015)
Umożliwiono sporządzenie wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy osobno dla każdego pracownika oraz wprowadzono w listach obecności możliwość wyboru nieobecności z powodu urlopu rodzicielskiego. Ponadto wprowadzono opcjonalnie pobieranie podatku zryczałtowanego przy umowach zlecenie i umowach o dzieło poniżej 200 zł.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.77.2015(9. października 2015)
W oknie widoku i na edycji pracownika, umowy oraz na oknie widoku i na edycji szablonu umowy dodano kolumnę i pole "Maksymalna ilość godzin pracy". Zawartość tego pola jest drukowana na umowie pod "Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu Pracy".
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.76.2015(2. października 2015)
Umożliwiono wskazanie na kalkulatorze wynagrodzeń rodzajów kosztów uzyskania przychodu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.75.2015(10. września 2015)
Umożliwiono własne zdefiniowanie na liście płac nazw dla pól dotyczących "Innych potrąceń".
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.74.2015(28. sierpnia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.73.2015(20. sierpnia 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.72.2015(5. sierpnia 2015)
Na oknie edycji umowy o pracę dodano przełącznik "Przy wyliczaniu chorobowego uwzględniaj minimalną podstawę chorobowego" (domyślnie włączony). Wyłączenie opcji powoduje nie uwzględnianie przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres niezdolności o pracę minimalnej podstawy zasiłku wynoszącego w 2015 roku 1510.07 zł.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.71.2015(17. lipca 2015)
Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.70.2015(10. lipca 2015)
Wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.69.2015(19. czerwca 2015)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.68.2015(12. czerwca 2015)
Umożliwiono wybór formy płatności wynagrodzenia oraz wprowadzono numerowanie rachunków za umowy zlecenie i umowy o dzieło.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.67.2015(29. maja 2015)
Uaktualniono wydruki skierowań na badania lekarskie zgodnie z nowym wzorcem oraz umożliwiono ingerencję w wydruk skierowania poprzez dodanie przycisku "Edycja" na oknie potwierdzenia wydruku.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.66.2015(15. maja 2015)
Umożliwiono zaznaczanie wielu rekordów na raz w tabelach mające na celu umożliwienie dokonywania grupowych wydruków oraz uaktualniono instrukcję obsługi oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.65.2015(12. maja 2015)
Umożliwiono automatyczne księgowanie list płac w aplikacji Mała Księgowość oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie opcji sprawdzania przez program podczas wpisywania chorobowego czy pracownik wykorzystał w danym roku kalendarzowym 33 dni chorobowego.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.64.2015(4. maja 2015)
Umożliwiono szybkie tworzenie aneksów do umów o pracę oraz wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.63.2015(15. kwietnia 2015)
W związku ze zmianami w kwietniu 2015 zaktualizowano stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93% na 1,80%.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.62.2015(9. kwietnia 2015)
Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania opcji Zmień klawiszem Enter z poziomu dowolnego widoku tabeli na wszystkich oknach programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.61.2015(3. kwietnia 2015)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.60.2015(18. marca 2015)
Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.59.2015(11. marca 2015)
Wprowadzono poprawki w algorytmie zliczającym nieobecności mające na celu poprawę szybkości działania i wydajności programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.58.2015(6. marca 2015)
W zakładce "Zwolnienie" na oknie dodawania i edycji umowy dodano pole "Podstawa prawna zwolnienia" aktywne w przypadku gdy pracownik został zwolniony oraz wprowadzono nowy rodzaj nieobecności w listach obecności - "Dzień wolny za pracę w dzień ustawowo wolny od pracy".
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.57.2015(27. lutego 2015)
Na oknie edycji umowy o pracę w zakładce "Harmonogram pracy" dodano pole "Data szkolenia BHP".
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.56.2015(20. lutego 2015)
Wprowadzono modyfikacje w algorytmie wyliczania list płac mające na celu przyśpieszenie działania programu na zbiorach danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.55.2015(30. stycznia 2015)
Na oknie edycji umowy o pracę w zakładce "Harmonogram pracy" dodano pole "Data badania okresowego". Ponadto na wydruku karty wynagrodzeń dodano kolumnę "Kwota odliczenia zdrowotnej".
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.54.2015(7. stycznia 2015)
Wprowadzono aktualne formularze podatkowe PIT-4R (5) oraz PIT-11 (21). Ponadto na oknie "Listy płac" dodano kolumnę "Rodzaj umowy" zawierającą informację jaki rodzaj umowy posiada pracownik.