Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2012

Kadry i Płace - Lista wersji z 2012 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.7.2013(27. grudnia 2012)
Dodano możliwość utworzenia i edycji formularzy PIT-11, PIT-11K oraz PIT-4R oraz przycisk szybkiego wywołania ewidencji czasu pracy z poziomu okna wyliczania wynagrodzenia.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.6.2012(10. grudnia 2012)
Wprowadzono możliwość nieuwzględnienia po stronie kosztów pracodawcy składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych dla kobiet po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku życia. Ponadto umożliwiono sporządzenie wydruku zestawienia kosztów pracodawcy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.5.2012(23. listopada 2012)
Wprowadzono automatyczne przeliczanie płac w otwartych miesiącach w przypadku wykrycia zmian w Konfiguracji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.4.2012(16. listopada 2012)
Przy wyliczaniu płacy wprowadzono możliwość uwzględniania powiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy, możliwość uwzględniania kwoty wolnej od podatku oraz możliwość odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.3.2012(13. listopada 2012)
Dodano wydruk karty wynagrodzeń pracowników
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.2.2012(12. listopada 2012)
Poprawiono stabilność pracy programu.