Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2014

Kadry i Płace - Lista wersji z 2014 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.53.2015(12. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz dostosowano go do zmian przepisów na 2015 rok.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.52.2014(11. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.51.2014(5. grudnia 2014)
Umożliwiono dodawanie komentarzy na listach obecności oraz umożliwiono edycję danych na świadectwach pracy. Ponadto umożliwiono wybór czy czas wypowiedzenia na umowach zlecenie ma być liczony w tygodniach czy miesiącach.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.50.2014(25. listopada 2014)
Dokonano znacznej optymalizacji szybkości przetwarzania danych podczas wyliczania wynagrodzeń oraz podsumowywania list obecności oraz wprowadzono okno z paskiem postępu informującym o statusie przetwarzania danych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.49.2014(14. listopada 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.48.2014(7. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania list płac do księgi przychodów i rozchodów.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.47.2014(30. października 2014)
Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności - Dzień wolny za święto wypadające w sobotę.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.46.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.45.2014(3. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.44.2014(25. września 2014)
Umożliwiono wyłączenie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.43.2014(8. września 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.42.2014(27. sierpnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.41.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.40.2014(13. sierpnia 2014)
Umożliwiono zdefiniowanie stałego tygodniowego harmonogramu czasu pracy dla poszczególnych pracowników oraz umożliwiono ukrywanie na liście umów zakończonych umów zlecenie i umów o dzieło. Ponadto w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.39.2014(27. czerwca 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości zamieszkania pracownika na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.38.2014(9. czerwca 2014)
Na liście obecności umożliwiono wybór jako przyczyny nieobecności urlopu na żądanie oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.37.2014(9. maja 2014)
Umożliwiono wyliczanie ekwiwalentu urlopowego oraz dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.36.2014(26. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.35.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.34.2014(2. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.33.2014(28. marca 2014)
Dodano możliwość zdefiniowania umów zlecenie i umów o dzieło we wzorcach umów oraz dodano przycisk "Wzorce umów" do głównego paska przycisków. Ponadto dodano nowy rodzaj nieobecności - "Choroba pracownika (płatne 100%)" oraz poprawiono stabilność pracy programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.32.2014(14. marca 2014)
Wprowadzono obsługę umów zlecenia i umów o dzieło.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.31.2014(27. lutego 2014)
Zaktualizowano formularze PIT-4R, PIT-11 i PIT-11K.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.30.2014(7. lutego 2014)
Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.29.2014(15. stycznia 2014)
Dopasowano kolumny w widokach danych do rozmiaru okna oraz poprawiono błędy.

Więcej informacji...