Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2021

Kadry i Płace - Lista wersji z 2021 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.267.2022(29. grudnia 2021)
Uaktualniono na 2022 rok płacę minimalną, minimalną podstawę chorobowego oraz współczynnik ekwiwalentu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.266.2022(17. grudnia 2021)
Wprowadzono modyfikację polegającą na sortowaniu poleceń księgowania do banku z listą płac według nazwisk.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.265.2022(10. grudnia 2021)
Zmodyfikowano algorytm wyliczania wynagrodzeń od 2022 roku uwzględniający założenia Polskiego Ładu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.264.2021(26. listopada 2021)
Poprawiono generowanie plików PDF w przypadku gdy w Windowsie w opcjach regionalnych i językowych ustawiono kodowanie tekstu w standardzie UTF-8.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.263.2021(19. listopada 2021)
Zmodyfikowano brzmienie szablonu umowy zlecenia oraz uaktualniono adresy urzędów skarbowych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.262.2021(13. listopada 2021)
Zmieniono algorytm podpisywania e-Deklaracji na bezpieczniejszy SHA-256 oraz umożliwiono ich wysyłkę z użyciem podpisu SimplySign od Certum.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.261.2021(28. października 2021)
Wprowadzono nowy wzór druku UPO zgodny jest ze schematem dla wersji 7.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.260.2021(22. października 2021)
Umożliwiono nawigowanie po tabeli danych klawiszami kursora oraz Home i End w przypadku gdy aktywne jest pole filtru tekstowego.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 5.259.2021(7. października 2021)
Wprowadzono nowy zestaw ikon dla przycisków oraz przeprowadzono aktualizację bazy kodów pocztowych. Ponadto zmieniono okno wyboru kodu zawodu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.258.2021(27. września 2021)
Poprawiono sortowanie danych na zestawieniach. W przypadku zmiany zestawienia lub jego parametrów zapamiętywane są kolumna oraz kierunek sortowania z ostatnio wybranego raportu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.257.2021(7. września 2021)
Dodano informacje o liczbie dni jakie pracownik przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym w tabeli list obecności, oknie edycji listy obecności oraz wydruku rocznej listy obecności.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.256.2021(28. sierpnia 2021)
Poprawiono rozmieszczenie i wyrównywanie przycisków na głównym panelu przycisków.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.255.2021(18. sierpnia 2021)
Dodano możliwość oznaczenia nieobecności z powodu wypadku przy pracy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.254.2021(15. sierpnia 2021)
Poprawiono renderowanie okienek w przypadku korzystania z programu w systemie z ustawionym niestandardowym rozmiarem czcionek (np. 120DPI).
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.253.2021(6. sierpnia 2021)
Dodano obsługę formularza PIT-4R w wersji 12.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.252.2021(30. lipca 2021)
Dodano filtr rodzajów zatrudnienia na oknie listy obecności.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.251.2021(17. lipca 2021)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.250.2021(7. lipca 2021)
Poszerzono zakres danych eksportowanych do pliku KEDU służącego do przesyłania danych do Płatnika.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.249.2021(30. czerwca 2021)
Usprawniono działanie sterownika bazy danych skutkujące poprawą stabilności i szybkości dostępu do danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.248.2021(18. czerwca 2021)
Dodano informacje o odliczeniach na PPK na wydrukach zestawień kosztów pozapłacowych oraz zestawień składników płacowych. Ponadto dokonano aktualizacji pliku KEDU do wersji 5.3.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.247.2021(11. czerwca 2021)
Dodano nowe zestawienia obrazujące ilości aktywnych pracowników według rodzajów umów.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.246.2021(28. maja 2021)
Umożliwiono edycję daty na wniosku urlopowym.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.245.2021(18. maja 2021)
Umożliwiono przypisanie pracownikowi kodu wykonywanego zawodu oraz dodano słownik kodów ubezpieczenia.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.244.2021(6. maja 2021)
Umożliwiono zastosowanie wobec pracowników stosujących 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców zwiększenia kosztów o ryczałtową kwotę standardową oraz powiększoną z tytułu dojazdów do pracy. Ponadto dodano obsługę formularza PIT-11 w wersji 27 oraz zmodyfikowano wydruk zbiorczej listy obecności.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.243.2021(23. kwietnia 2021)
Wprowadzono modyfikacje i udogodnienia mające na celu polepszenie ergonomii pracy z aplikacją.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.242.2021(27. marca 2021)
Wprowadzano poprawki skutkujące przyśpieszeniem wyliczania list płac oraz podsumowywania czasu pracy w bazach danych o dużej liczbie pracowników.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.241.2021(17. marca 2021)
Do wydruku indywidualnej listy płac dodano informację z kwotą zwrotu kosztów delegacji służbowej.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.240.2021(4. marca 2021)
Dla umów zlecenia dodano nowy rodzaj kosztów uzyskania przychodu - Koszty w kontrakcie menadżerskim. Ustawienie ww. pozycji powoduje zastosowanie kosztów w wysokości 250 zł.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.239.2021(23. lutego 2021)
Umożliwiono wybór na wnioskach urlopowych jakiego rodzaju urlopu dotyczą oraz zmodyfikowano wydruk indywidualnej listy płac poprzez dodanie informacji o ilości przepracowanych w danym miesiącu nadgodzin. Ponadto umożliwiono uwzględnianie bądź nieuwzględnianie kwoty wolnej od podatku na umowach zlecenia.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.238.2021(12. lutego 2021)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.237.2021(5. lutego 2021)
Umożliwiono wydruk karty wynagrodzeń pracownika zgodnie z miesiącem pracy oraz dodano nowe zestawienia. Ponadto uaktualniono składki ZUS za właściciela na 2021 rok.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.236.2021(30. stycznia 2021)
Umożliwiono wysłanie formularza IFT-1 (16) do systemu e-Deklaracje.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.235.2021(22. stycznia 2021)
Umożliwiono wysyłkę formularza nowej wersji formularza IFT-1R (16) do systemu e-Deklaracje.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.234.2021(15. stycznia 2021)
Umożliwiono sporządzanie miesięcznych wydruków indywidualnych list płac pracowników będących osobami współpracującymi.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.233.2021(13. stycznia 2021)
Dodano obsługę formularza PIT-4R w wersji 11.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.232.2021(7. stycznia 2021)
Umożliwiono utworzenie spersonalizowanego wydruku informacji w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej.