Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2020

Kadry i Płace - Lista wersji z 2020 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.231.2021(29. grudnia 2020)
Wprowadzono obsługę formularza PIT-4R w wersji 10 obowiązującego za rozliczenie pracowników za rok 2020.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.230.2021(18. grudnia 2020)
Uwzględniono nowe minimalne wynagrodzenie od stycznia 2021 roku oraz uaktualniono harmonogramy dni wolnych pracy. Ponadto zaktualizowano inne wskaźniki płacowe na 2021 rok.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.229.2020(10. grudnia 2020)
Umożliwiono określenie procentu przychodu podlegającemu stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu oraz umożliwiono uwzględnianie dni wolnych przy wyznaczaniu wysokości kosztów w przypadku twórców.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.228.2020(5. grudnia 2020)
Uaktualniono formularz PIT-11 do wersji 26.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.227.2020(22. listopada 2020)
Wprowadzono poprawki przyśpieszające przeliczanie list płac przy dużej liczbie pracowników.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.226.2020(13. listopada 2020)
Uaktualniono świadectwo pracy poprzez dodanie sekcji w punkcie drugim odnośnie pracy tymczasowej.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.225.2020(30. października 2020)
Umożliwiono rozliczanie PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) dla umów zlecania.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.224.2020(22. października 2020)
Wprowadzono poprawki w zakresie eksportu danych do systemów rozliczających PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.223.2020(7. października 2020)
Umożliwiono eksport danych do systemów informatycznych towarzystw rozliczających Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz umożliwiono modyfikację normatywnego czasu pracy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.222.2020(26. września 2020)
Automatycznie wyłączono prezentowanie na listach płac kwot potrąceń na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz wzbogacono wydruki list płac o pozycje potrąceń na Pracownicze Plany Kapitałowe.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.221.2020(5. września 2020)
Umożliwiono wygenerowanie i wysłanie do systemu e-Deklaracje formularzy IFT-1 oraz IFT-1R.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.220.2020(13. sierpnia 2020)
Umożliwiono rozliczanie osób współpracujących oraz dodano wydruk wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto dodano numer paszportu na rachunkach do umów zlecenia i umów o dzieło gdy zleceniobiorcą jest cudzoziemiec.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.219.2020(4. sierpnia 2020)
Poprawiono renderowanie czcionek w trybach podwyższonego skalowania interfejsu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.218.2020(24. lipca 2020)
Na wydrukach rachunków do umów o dzieło oraz umów zlecenia dodano numer paszportu jeśli rachunek dotyczy pracy świadczonej przez cudzoziemca.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.217.2020(17. lipca 2020)
Umożliwiono wydrukowanie wniosku urlopowego dla pracownika oraz karty urlopowej.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.216.2020(10. lipca 2020)
Dodano dwa nowe szablony interfejsu: popielato-szary oraz wzór materiałowy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.215.2020(2. lipca 2020)
Dodano dwa nowe szablony interfejsu: popielato-szary oraz wzór materiałowy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.214.2020(17. czerwca 2020)
Wprowadzono zmiany w algorytmie odpowiedzialnym za komunikację z programem Płatnik.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.213.2020(3. czerwca 2020)
Umożliwiono wprowadzenie na poziomie umów kwot potrąceń od wynagrodzeń oraz wprowadzono udogodnienie polegające na zapamiętywaniu zmian na świadectwach pracy. Ponadto poprawiono działanie algorytmu wyliczającego ilość dni pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.212.2020(7. maja 2020)
Umożliwiono nieuwzględnianie dodatków do płacy przy wyliczaniu podstawy do nadgodzin.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.211.2020(29. kwietnia 2020)
Na podglądach wszystkich wydruków, oknach edycji formularzy PIT oraz oknie edycji świadectwa pracy umożliwiono użycie scrolla myszki w celu przesuwania podglądu i edytorów w płaszczyźnie pionowej.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.210.2020(17. kwietnia 2020)
Umożliwiono zdefiniowanie dwóch własnych rodzajów obecności o dowolnych nazwach i symbolach oraz zmodyfikowano wydruk listy obecności poprzez dodanie kolumn dla godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin czasu pracy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.209.2020(6. kwietnia 2020)
Uaktualniono kalendarz dni wolnych od pracy od kwietnia do grudnia 2020.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.208.2020(3. kwietnia 2020)
Uaktualniono kalendarz dni wolnych od pracy w kwietniu 2020.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.207.2020(31. marca 2020)
Umożliwiono zdefiniowanie w listach obecności absencji na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.206.2020(23. marca 2020)
Wprowadzono modyfikacje mające na celu przyśpieszenie podsumowywania list obecności oraz wyliczania płac. Dzięki wprowadzonym zmianom udało się przyśpieszyć powyższe procesy o ponad 60%.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.205.2020(16. marca 2020)
Ze względu na możliwość użytkowania aplikacji na różnych komputerach mogących posiadać różne monitory i różne rozdzielczości wprowadzono udogodnienie polegające na zapamiętywaniu współczynnika skalowania uzależnione od parametrów ekranu na którym aplikacja jest uruchomiona. Ponadto poprawiono szybkość działania programu w kwestii przełączania się pomiędzy poszczególnymi okienkami i widokami.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.204.2020(8. marca 2020)
Umożliwiono wyliczanie potencjalnych kwot na PPK (pracownicze plany kapitałowe). Z uwagi na to, że ustawa jeszcze nie obowiązuje prezentowane kwoty mają charakter wyłącznie poglądowy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.203.2020(4. marca 2020)
Poprawiono interfejs aplikacji w przypadku stosowania szablonów innych niż domyślny Windows.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.202.2020(29. lutego 2020)
Wprowadzono kompresję plików aktualizacyjnych na serwerze oraz przyśpieszono uruchamianie aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.201.2020(23. lutego 2020)
Wprowadzenie wersji 4.xxx: W związku z coraz większą popularnością monitorów 4K zastosowano nowszą wersję, który w znacznym stopniu wspomaga działanie programu w trybach wysokich rozdzielczości. Ponadto umożliwiono skalowanie interfejsu oraz poprawiono działanie programu w przypadku użycia schematów wyglądu programu innych niż standardowy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.200.2020(14. lutego 2020)
Umożliwiono zdefiniowanie własnej podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz umożliwiono zdefiniowanie tygodniowej normy czasu pracy dla umów zlecenia. Ponadto umożliwiono wydruk pustej indywidualnej listy obecności oraz automatyczne wygenerowanie numeru mikrorachunku podatkowego.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.199.2020(6. lutego 2020)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.198.2020(22. stycznia 2020)
Uaktualniono składki ZUS za rok 2020.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.197.2020(16. stycznia 2020)
Umożliwiono konfigurowanie widoku tabeli edycji listy obecności pozwalające na dowolne określenie kolejności wyświetlania kolumn oraz w pliku wykonywalnym program zastosowano nowy rygorystyczny podpis EV Code Signing.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.196.2020(10. stycznia 2020)
Umożliwiono zdefiniowanie kodu tytułu ubezpieczenia dla właściciela oraz generowanie raportu ZUS RZA dla Płatnika.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.195.2020(3. stycznia 2020)
Zaktualizowano formularze PIT-11 do wersji 25 oraz PIT-4R do wersji 9 tym samym umożliwiając dokonanie rozliczenia i wysłanie poprzez e-Deklaracje deklaracji za 2019 rok.