Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016

Kadry i Płace - Lista wersji z 2016 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.112.2017(30. grudnia 2016)
Poprawiono stabilność, ergonomiczność oraz szybkość pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.111.2017(16. grudnia 2016)
Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.110.2017(2. grudnia 2016)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.109.2016(18. listopada 2016)
Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum. Ponadto umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.108.2016(4. listopada 2016)
Na oknie edycji danych pracownika umożliwiono wskazanie stawki PDOF odprowadzanej za pracownika oraz wskazanie urzędu skarbowego w którym pracownik rozlicza tenże podatek. Ponadto również w Konfiguracji umożliwiono wskazanie urzędu skarbowego pracodawcy. Dodano również listę wszystkich polskich urzędów skarbowych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.107.2016(14. października 2016)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z aplikacją.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.106.2016(30. września 2016)
Wprowadzono obsługę nowych rodzajów nieobecności: nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz nieobecność usprawiedliwiona bezpłatna oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie wyliczania na oknach oczekiwania na wyliczenie wynagrodzeń oraz podsumowania nieobecności.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.105.2016(23. września 2016)
Do wydruku rachunku do umowy zlecenia lub umowy o dzieło dodano PESEL pracownika oraz zmodyfikowano sposób aktualizacji programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.104.2016(16. września 2016)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.103.2016(8. września 2016)
Dodano możliwość zdefiniowania dla każdego z pracowników miesięcznej kwoty tytułem potrącenia komorniczego. Ponadto wszelkie wydruki na których zawarte jest zestawienie składników płacowych zostały rozszerzone o pozycje dotyczące potrąceń.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.101.2016(30. sierpnia 2016)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.100.2016(12. sierpnia 2016)
Poprawiono stabilność i szybkość pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.99.2016(22. lipca 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.98.2016(1. lipca 2016)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.97.2016(3. czerwca 2016)
Umożliwiono zdefiniowanie dodatkowego paragrafu z dowolnymi informacjami dodatkowymi na umowie zlecenie i umowie o dzieło.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.96.2016(27. maja 2016)
Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach. oraz wprowadzono obsługę godzinowej płatnej opieki nad dzieckiem.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.95.2016(6. maja 2016)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.94.2016(15. kwietnia 2016)
Wprowadzono nadawanie numerów księgowych w księdze przychodów i rozchodów podczas księgowania list płac oraz dodano wydruk zestawienia składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych. Ponadto dodano informację o dacie wygaśnięcia umowy na wydruku zaświadczenia o zarobkach. Dodatkowo wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.93.2016(31. marca 2016)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.92.2016(18. marca 2016)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.91.2016(11. marca 2016)
Na świadectwie pracy dodano pole pozwalające na dodanie informacji dodatkowych do świadectwa pracy.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.90.2016(3. marca 2016)
Wprowadzono możliwość zmiany daty i miejsca wystawienia świadectwa pracy oraz dodano punkt "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy" do umowy o pracę. Ponadto wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.89.2016(22. lutego 2016)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF oraz umożliwiono zapis wydruków deklaracji PIT do plików PDF.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.88.2016(12. lutego 2016)
Na oknie edycji list obecności dodano informacje na temat pozostałych do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz na żądanie. Ponadto dodano wydruk zbiorczej rocznej ewidencji czasu pracy oraz pozycje "Zaliczka na podatek dochodowy" oraz "Pobrana zaliczka na podatek dochodowy" na rachunkach do umowy o dzieło i umowy zlecenia.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.87.2016(3. lutego 2016)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.86.2016(1. lutego 2016)
Na oknie "Listy płac" dodano przycisk PIT umożliwiający szybkie przejście do formularzy PIT-11 oraz PIT-4R oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.85.2016(26. stycznia 2016)
Dodano formularz PIT-11 w wersji 23 oraz umożliwiono wybór zakresu dat dla wydruku karty wynagrodzeń pracownika.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.84.2016(22. stycznia 2016)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.83.2016(15. stycznia 2016)
Uaktualniono deklaracje PIT-11 do wersji 22 i PIT-4R do wersji 6. W ramach uaktualnienia dokumenty te są od teraz w pełni zintegrowane z programem i stanowią jego integralną część. Są także automatycznie wypełniane w oparciu o wprowadzone do programu dane.

Więcej informacji...