Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019

Kadry i Płace - Lista wersji z 2019 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.194.2020(19. grudnia 2019)
Wprowadzono numerowanie aneksów oraz uporządkowano listę rodzajów nieobecności. Ponadto dostosowano program do zmian w 2020 roku.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.193.2019(6. grudnia 2019)
Umożliwiono wyliczanie kosztów krajowej podróży służbowej oraz dodano nowy rodzaj nieobecności w postaci urlopu szkoleniowego. Uporządkowano także konfigurację programu oraz umożliwiono zdefiniowanie własnych nazw dla pozycji list płac zawierających świadczenia podlegające ZUS, ale niepodlegające podatkowi dochodowemu oraz dla świadczenia nie podlegającego ZUS, a podlegającemu podatkowi dochodowemu. Ponadto umożliwiono usuwanie wpisów z list płac.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.192.2019(13. listopada 2019)
Wprowadzono usprawnienia w przypadku użycia wypełniania listy obecności według harmonogramu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.191.2019(21. października 2019)
Umożliwiono wygenerowanie wyeksportowanie do Płatnika pliku KEDU zawierającego dokument ZUS ZUA.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.190.2019(14. października 2019)
Umożliwiono wyliczanie wybranym pracownikom podatku w stawce 17,75% za IV kwartał 2019 roku oraz wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisywaniu ustawień rozmiaru papieru i orientacji wydruku.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.189.2019(1. października 2019)
Dostosowano program do nowych kosztów uzyskania przychodu obowiązujących od października 2019 oraz do zmiany podatku PIT z 18% na 17%.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.188.2019(13. września 2019)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.187.2019(7. sierpnia 2019)
Na wydrukach, widokach oraz oknach edycyjnych list płac dodano pole zawierające wyszczególnioną kwotę wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.186.2019(19. lipca 2019)
Umożliwiono stosowanie zerowego PITu dla młodych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.185.2019(8. lipca 2019)
W listach obecności zmieniono symbol nieobecności nieusprawiedliwionej.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.184.2019(30. czerwca 2019)
Na oknie rejestru wysłanych dokumentów dodano kolumnę zawierającą informację na temat okresu jakiego dotyczy wysłana e-Deklaracja.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.183.2019(23. czerwca 2019)
Dodano opcję umożliwiającą ponowne pobranie harmonogramu czasu pracy z umowy pracownika na listę obecności w danym miesiącu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.182.2019(5. czerwca 2019)
Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności "Zasiłek rehabilitacyjny 75%".

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.181.2019(25. maja 2019)
W związku ze zmianą zakresu danych osobowych pracowników, które mogą być pozyskiwane i przetwarzane z wydruku świadectwa pracy usunięto informacje o imionach rodziców pracownika. Wprowadzona zmiana wynika ze zmian w ustawie, która weszła w życie 4 maja 2019.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.180.2019(24. maja 2019)
Zmieniono wydruk umowy o pracę poprzez dostosowanie go do aktualnie obowiązujących wytycznych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.179.2019(19. maja 2019)
Wprowadzono oznaczenia dni wolnych na wydrukach list obecności oraz dodano informacje o kwocie dodatku za pracę w porze nocnej. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie sądu pracy na wydruku świadectwa pracy.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.178.2019(27. kwietnia 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.177.2019(6. kwietnia 2019)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.176.2019(31. marca 2019)
Umożliwiono wyłączenie ewidencji czasu pracy z zakresem godzin pracy oraz wprowadzono mechanizm automatycznej zmiany oznaczenia nieobecności w przypadku całodziennej opieki nad dzieckiem. Ponadto umożliwiono zmianę numerów rachunków dla umów zleceń i umów o dzieło.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.175.2019(16. marca 2019)
Umożliwiono określanie zakresu godzin pracy na listach obecności i w harmonogramie czasu pracy w umowach oraz umożliwiono przypisanie umowom o pracę numerów paszportu. Ponadto umożliwiono samodzielne definiowanie numerów rachunków dla umów zlecenia i umów o dzieło.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.174.2019(13. lutego 2019)
Umożliwiono zdefiniowanie w danych pracowników numerów paszportów oraz dodano raporty RSA przy eksporcie do Płatnika. Ponadto dodano do wydruków list płac informacje o formie płatności wynagrodzenia.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.173.2019(8. lutego 2019)
Umożliwiono wydruk danych pojedynczego pracownika w formie tabeli.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.172.2019(30. stycznia 2019)
Uaktualniono na 2019 rok płacę minimalną, minimalną podstawę chorobowego oraz współczynnik ekwiwalentu urlopowego. Ponadto dodano na rachunkach za umowę zlecenia informacje o zajęciach komorniczych, dodatkowych ubezpieczeniach oraz innych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.171.2019(16. stycznia 2019)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.170.2019(14. stycznia 2019)
Umożliwiono określenie ilości dni terminu płatności na umowach o dzieło.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.169.2019(11. stycznia 2019)
Uaktualniono formularze PIT-11 do wersji 23 oraz PIT-4R do wersji 8.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.168.2019(8. stycznia 2019)
Uaktualniono formularze PIT-11 i PIT-4R oraz poprawiono wyświetlanie okienek przy korzystaniu z czcionek o większej rozdzielczości.

Więcej informacji...