Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2017

Kadry i Płace - Lista wersji z 2017 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.142.2018(6. grudnia 2017)
Umożliwiono wydruk zaświadczeń o zarobkach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz umożliwiono drukowanie zbiorczych list płac oraz zbiorczych list obecności tylko dla wybranych działów lub stanowisk służbowych. Ponadto umożliwiono kopiowanie danych z widoków tabel do systemowego schowka tekstowego.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.141.2017(20. listopada 2017)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.140.2017(17. listopada 2017)
Poprawiono wyświetlanie nazw certyfikatów przy wysyłce JPK dla których nie ustawiono przyjaznej nazwy oraz wygodę użycia opcji Znajdź i wpisywania tekstów składających się z wielu wierszy.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.139.2017(31. października 2017)
Umożliwiono stosowanie 20% stawki podatku dochodowego dla cudzoziemców oraz wyliczanie zasiłku macierzyńskiego płatnego 80%. Ponadto umożliwiono wybór rodzaju umów podczas aneksowania.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.138.2017(13. października 2017)
Na wydrukach pustych list obecności wyszarzono pola w dniach wolnych według harmonogramu oraz wprowadzono czerwoną czcionkę dat w przypadku przekroczenia terminów kolejnego badania lekarskiego lub szkolenia BHP. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie w rozliczanej firmie działów oraz stanowisk służbowych i zaszeregowywanie pracowników do odpowiednich działów lub stanowisk.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.137.2017(29. września 2017)
Umożliwiono podanie na umowach cywilnoprawnych daty następnego szkolenia BHP oraz daty okresowego badania lekarskiego.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.136.2017(8. września 2017)
Umożliwiono wiązanie ze sobą umów tego pracownika w celu zachowania ciągłości danych w zestawieniach i deklaracjach PIT.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.135.2017(6. września 2017)
Wprowadzono możliwość wyliczania list płac dla przypadków gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.134.2017(25. sierpnia 2017)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.133.2017(13. sierpnia 2017)
Na oknach programu oraz wydrukach związanych z listami płac wyodrębniono składnik z kwotą wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.132.2017(16. czerwca 2017)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.131.2017(9. czerwca 2017)
Przyśpieszono algorytm wyliczania wynagrodzeń oraz poprawiono stabilność programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.130.2017(2. czerwca 2017)
Wprowadzono mechanizm weryfikacji sum kontrolnych plików podczas pobierania aktualizacji co ma na celu wyeliminowanie potencjalnych błędów podczas transmisji danych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.129.2017(23. maja 2017)
Umożliwiono tworzenie umów zlecenia nie zawierających ewidencji czasu pracy.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.128.2017(14. maja 2017)
Umożliwiono zmianę średniego wynagrodzenia z ostatniego kwartału na wydruku zaświadczenia o zarobkach.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.127.2017(2. maja 2017)
Wprowadzono możliwość wyliczania zasiłku rehabilitacyjnego oraz wyliczania zasiłków po 14-dniach nieobecności dla pracowników powyżej 50-tego roku życia.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.126.2017(14. kwietnia 2017)
Wprowadzono możliwość ewidencjonowania czasu pracy w umowach zlecenie.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.125.2017(30. marca 2017)
Wprowadzono sortowanie nazwisk w kolejności alfabetycznej na wydrukach list obecności, zbiorczej listy płac oraz ewidencji czasu pracy.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.124.2017(14. marca 2017)
Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 i PIT-4R do systemu e-Deklaracje autoryzowanych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz umożliwiono wykluczenie z wydruków list płac umów cywilno-prawnych.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.123.2017(10. marca 2017)
Usprawniono działanie przycisku "Pokazuj nieaktywne" na oknie "Pracownicy, umowy".

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.122.2017(21. lutego 2017)
Dodano obsługę nieobecności z powodu leczenia szpitalnego płatne 70% podstawy wymiaru.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.121.2017(16. lutego 2017)
Umożliwiono wybór zakresu dat na wydruku zestawienia kosztów pracodawcy.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.120.2017(8. lutego 2017)
Umożliwiono ręczne modyfikowanie składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych oraz umożliwiono zmianę średniego wynagrodzenia branego do wyliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres choroby.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.119.2017(6. lutego 2017)
Umożliwiono ręczną zmianę średniego wynagrodzenia branego do wyliczania podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego oraz do ekwiwalentu urlopowego.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.118.2017(4. lutego 2017)
Podwyższono podstawę wymiaru chorobowego w 2017 roku dla pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.117.2017(31. stycznia 2017)
Wprowadzono możliwość zastosowania nieobecności tytułem urlopu ojcowskiego oraz uaktualniono wzór świadectwa pracy wedle wzoru obowiązującego od stycznia 2017 roku. Ponadto rozszerzono wydruki ewidencji czasu pracy o podsumowania urlopów rodzicielskich i ojcowskich oraz wprowadzono wyliczanie zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.116.2017(24. stycznia 2017)
Wprowadzono możliwość wydrukowania urzędowego poświadczenia odbioru UPO oraz umożliwiono usuwanie wpisów na oknie rejestru wysłanych dokumentów.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.115.2017(19. stycznia 2017)
Wprowadzono możliwość przywrócenia domyślnych wartości w deklaracjach PIT-11 i PIT-4R oraz wprowadzono poprawki mające na celu poprawę niezawodności programu.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.114.2017(12. stycznia 2017)
Poprawiono generowanie formularza PIT-4R.

Więcej informacji...
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.113.2017(6. stycznia 2017)
Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji PIT-11 i PIT-4R poprzez e-Deklaracje. Na oknie edycji formularzy PIT dodano przyciski "Wyślij przez e-Deklaracje" oraz "Rejestr wysłanych dokumentów". Ponadto rozszerzono Konfigurację o zakładkę "Dane firmy".

Więcej informacji...