Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 16 » Zmiany w wersji 2.40.2014

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.40.2014

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. sierpnia 2014)

  • Na oknie edycji pracownika (umowy o pracę) dodano zakładkę "Harmonogram". Umożliwia on określenie dla poszczególnych dni tygodnia stałego, godzinowego harmonogramu pracy.
  • Na oknie edycji czasu pracy dla danego dnia w liście obecności dodano przełącznik "Wpisz godziny pracy zgodnie z harmonogramem". Przełącznik jest aktywny tylko wówczas gdy wybrano, że pracownik jest w tym dniu obecny w pracy. W przypadku gdy ww. opcja jest włączona to dla danego dnia wpisywana jest liczba godzin pracy zgodna ze zdefiniowanym harmonogramem, w przeciwnym razie wpisywana jest liczba godzin pracy zdefiniowana w polu "Czas pracy według normy dziennej".
  • Na oknie umowy edycji umowy o dzieło i umowy zlecenie dodano przełącznik "Ukryj pracownika na liście umów". Włączenie opcji powoduje nie wyświetlanie pracownika przy wyłączonym filtrze "Pokazuj aktywne".
  • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
  • Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.