Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2018 » Wersja 3.241.2018

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.241.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 15. czerwca 2018)

  • W Konfiguracji w zakładce konta bankowe umożliwiono podpięcie pod poszczególne konta subkont VAT na potrzeby Split Payment, które wkrótce obejmie wszystkich czynnych podatników VAT. W przypadku podania subkonta VAT jest ono drukowane na fakturach tuż pod numerem konta firmowego.
  • Rozdzielono wydruki polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej. W menu głównym "Dane" oraz pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr faktur" pod podmenu "Inne wydruki" dodano "Drukuj polecenie przelewu" oraz "Drukuj polecenie wpłaty".
  • Wyszukiwanie danych kontrahenta po numerze NIP podczas dodawania nowych kontrahentów lub bezpośrednio na dokumencie zrealizowano z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS co gwarantuje pewność co do aktualności danych, niezawodność usługi i dostęp do aktualnych danych wszystkich funkcjonujących w Polsce podmiotów.
  • Poprawiono działanie opcji "Sprawdź czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT w kraju oraz czy jest podatnikiem VAT-UE" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy na oknie edycji dokumentu. Obecnie sprawdzanie odbywa się poprzez ogólnodostępne webserwisy Ministerstwa Finansów oraz bazy VIES.

Zmiany w późniejszej wersji 3.242.2018 z dnia 22. czerwca 2018

Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.240.2018 z dnia 11. czerwca 2018

Umożliwiono wskazanie w poszczególnych towarach funduszu promocji produktów rolno-spożywczych oraz kolumn do jakich ma być księgowany dokument zawierający dany produkt rolny. Ponadto wprowadzono możliwość sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz dodano skrót klawiszowy do szybkiego wywołania listy towarów i usług oraz zmieniono sposób liczenia termin płatności na fakturach VAT-RR. Więcej informacji...