Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2013 » Wersja 2.79.2013

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.79.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. marca 2013)

  • Na oknie edycji spłaty (opcja "Rozlicz" na oknie "Rejestr faktur") dodano opcję "Drukuj". Opcja pozwala na sporządzenie wydruku KP dla zaznaczonej spłaty.
  • Pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję "Drukuj dokument kasowy". Wybranie opcji dla dokumentu z odroczonym terminem płatności powoduje otwarcie okna edycji spłat, a dla dokumentu gotówkowego powoduje wydrukowanie KP.
  • Na oknie edycji faktury zaliczkowej w sekcji "Płatność" oraz na wydruku faktury zaliczkowej dodano pole "Data otrzymania zaliczki".
  • Na oknie "Rejestr faktur" dodano do tabeli danych pole "Data otrzymanai zaliczki".
  • Na oknie "Rejestry VAT" dodano rejestr VAT dla faktur detalicznych.

Zmiany w późniejszej wersji 2.80.2013 z dnia 17. maja 2013

W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano pole "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży". Włączenie tego parametru powoduje drukowanie "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi" nawet jeśli data ta jest taka sama jak data wystawienia dokumentu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.78.2013 z dnia 12. marca 2013

Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano możliwość stosowania wspólnej numeracji dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży. Więcej informacji...