Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2013 » Wersja 2.78.2013

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.78.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. marca 2013)

  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Umożliwiono stosowanie wspólnej numeracji dla wszystkich dokumentów sprzedaży. W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Stosuj wspólną numerację dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży".