Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2012 » Wersja 2.63.2012

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.63.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. lipca 2012)

  • Wprowadzono możliwość nominowania listy towarów i usług w dowolnej walucie. W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano pole "Waluta w której nominowane są ceny" (domyślnie PLN). Od ustawienia tego pola zależy w jakiej walucie nominowany będzie cennik towarów i usług. Podczas dodawania pozycji do dokumentu ceny przeliczane są według (lub względem) kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia dokumentu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano przełącznik "Do identyfikacji rolników ryczałtowych używaj numeru PESEL". W przypadku włączenia tego parametru na oknie edycji faktury VAT-RR oraz na wydruku faktury VAT-RR zamiast numeru NIP drukowany jest numer PESEL. Oprócz tego na oknie "Kontrahenci" oraz na oknie edycji kontrahenta pole "NIP" zastąpione jest wtedy etykietą "NIP lub PESEL".