Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2015 » Wersja 2.126.2015

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.126.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. lutego 2015)

  • Wprowadzono zupełnie nową organizację okna "Kontrahenci". Zrezygnowano ze stosowania identyfikatorów oraz hierarchicznego podziału kontrahentów na grupy. Wprowadzono natomiast sekcję "Dane adresowe" umożliwiającą niezależnie od danych firmy wprowadzenie odrębnych danych do korespondencji. Uwaga! Dla użytkowników przyzwyczajonych do starego widoku w Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" wprowadzono opcję "Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem na rodzaje i z identyfikatorami", której włączenie powoduje przywrócenie starego widoku kontrahentów.
  • Wprowadzono mechanizm automatycznego grupowania pozycji dokumentów podczas grupowej realizacji dokumentów jeśli realizowane dokumenty zawierają takie same pozycje. Wówczas na zrealizowanym dokumencie dany towar lub usługa występuje jednokrotnie z sumowanymi ilościami.

Zmiany w późniejszej wersji 2.127.2015 z dnia 20. lutego 2015

Wprowadzono zmiany w niektórych algorytmach wyliczeniowych mające na celu znaczne przyśpieszenie działania programu na dużych bazach danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.125.2015 z dnia 30. stycznia 2015

Umożliwiono wybór rodzaju dokumentu do realizacji podczas wykonywania konwersji proformy na dokument sprzedaży oraz wprowadzono możliwość użycia warunkowych walidatorów z blokadami uniemożliwiających ponowne dodanie tych samych kontrahentów lub towarów i usług.  Więcej informacji...