Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2014 » Wersja 2.113.2014

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.113.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. września 2014)

  • Na oknie edycji dokumentów nominowanych w walutach obcych w zakładce "Waluta" dodano pole "Numer konta do rozliczeń walutowych" umożliwiające wpisanie dodatkowego numeru rachunku bankowego.
  • W widoku danych "Rejestr dokumentów" dodano kolumny "Nazwa banku do rozliczeń walutowych" oraz "Numer konta do rozliczeń walutowych".
  • Na wydrukach dokumentów nominowanych w walutach obcych dodano sekcje zawierające numer nazwę banku oraz konta do rozliczeń walutowych oraz kod SWIFT banku.
  • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na wyświetleniu ostrzeżenia o nie podaniu numeru rachunku bankowego w przypadku wybrania przelewu jako formę płatności.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.114.2014 z dnia 3. października 2014

Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku na podstawie podanego numeru konta oraz umożliwiono wyszukiwanie dokumentów na podstawie pozycji. Ponadto umożliwiono określenie formy płatności na paragonach i fakturach do paragonu.  Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.112.2014 z dnia 29. sierpnia 2014

Dodano obsługę dokumentów faktura walutowa proforma oraz paragon korekta. Ponadto umożliwiono szybkie dodawanie towarów lub usług do bazy danych z poziomu edycji dokumentu oraz umożliwiono szybkie zaznaczanie wszystkich dokumentów na oknie rejestru faktur. Więcej informacji...