Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2010 » Wersja 1.31.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.31.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. czerwca 2010)

  • Umożliwiono drukowanie tylko miesiąca sprzedaży zamiast pełnej daty. Aby na wydruku umieszczany był tylko miesiąc sprzedaży należy zaznaczyć pole "Drukuj tylko miesiąc sprzedaży" w zakładce "Styl druku dokumentów".
  • Na oknie edycji dokumentu Faktura VAT-RR wprowadzono w danych rolnika pola: numer dowodu osobistego rolnika, data wydania dowodu osobistego, nazwa organu wydającego dowód osobisty.
  • Wprowadzono nowy dokument walutowy "Faktura - dostawa wewnątrzwspólnotowa" dokumentujący wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
  • Wprowadzono nowy dokument walutowy "Faktura VAT eksport" dokumentujący eksport.
  • Rozszerzono pole Uwagi na dokumencie. Dotychczas maksymalnie można było wpisać tekst o długości do 255 znaków. Obecnie pole to nie ma ograniczeń co do długości.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.