Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2021 » Wersja 4.337.2021

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 4.337.2021

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. lutego 2021)

  • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym spod prawego przycisku myszy z poziomu okna "Rejestr faktur" dodano drzewo filtrów z datami wystawienia. Zaznaczenie na drzewie danego roku, miesiąca lub dnia powoduje wyfiltrowanie widoku względem dat wystawienia dokumentów do wybranego zakresu. Drzewo domyślnie jest wyłączone i można je włączyć wybierając z głównego menu "Widok" opcję "Pokazuj daty wystawienia".
  • Umożliwiono kasowanie transakcji Allegro z listy danych na oknie pobierania aukcji Allegro dostępnym spod prawego przycisku myszy z poziomu okna "Rejestr faktur". Na dole po prawej stronie dodano przycisk "Usuń" umożliwiający usunięcie transakcji z listy. Uwaga! Usunięcie transakcji jest nieodwracalne. Usunięta transakcja nie będzie ponownie pobrana przy rejestrowaniu kolejnych transakcji.

Zmiany w późniejszej wersji 4.338.2021 z dnia 26. lutego 2021

Dodano ilościowe zestawienia sprzedaży i zakupów według identyfikatorów towarów i usług. Ponadto dodano do wydruków deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K dodano informacje o numerach referencyjnych oraz zwiększono ilość pól podlegających sumowaniu na oknach rejestrów VAT. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.336.2021 z dnia 5. lutego 2021

Umożliwiono zmianę interfejsu programu na język angielski lub ukraiński oraz umożliwiono umieszczanie na dokumentach numeru EORI. Więcej informacji...