Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2020 » Wersja 3.289.2020

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.289.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. stycznia 2020)

Umożliwiono generowanie not odsetkowych z odsetkami umownymi. Aby wydrukować taką notę należy zaznaczyć dokument w rejestrze faktur, a następnie spod prawego przycisku myszy wybrać opcję Inne wydruki - Drukuj notę odsetkową - Nota z odsetkami umownymi... Po wybraniu opcji wyświetlane jest okienko w którym należy podać procent odsetek umownych.