Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2020 » Wersja 3.289.2020

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.289.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. stycznia 2020)

Umożliwiono generowanie not odsetkowych z odsetkami umownymi. Aby wydrukować taką notę należy zaznaczyć dokument w rejestrze faktur, a następnie spod prawego przycisku myszy wybrać opcję Inne wydruki - Drukuj notę odsetkową - Nota z odsetkami umownymi... Po wybraniu opcji wyświetlane jest okienko w którym należy podać procent odsetek umownych.

Zmiany w późniejszej wersji 3.290.2020 z dnia 16. stycznia 2020

W pliku wykonywalnym program zastosowano nowy rygorystyczny podpis EV Code Signing. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.288.2020 z dnia 19. grudnia 2019

Dodano możliwość wystawiania not obciążeniowych nominowanych w walucie obcej oraz dostosowano program do zmian nadchodzących w 2020 roku. Więcej informacji...