Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2018 » Wersja 3.244.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.244.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. lipca 2018)

  • Wprowadzono możliwość modyfikacji dokumentów z poziomu okien "Historia obrotu towarem" oraz "Historia ostatnich dostaw". Dotychczasowa opcja "Podgląd" na rzeczonych oknach zmieniona została na "Zmień". Wprowadzenie modyfikacji na dokumencie skutkuje zmianami w historiach i wpływa na stan magazynowo-ilościowy.
  • Wprowadzono możliwość modyfikacji poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK bezpośrednio przed wysyłką. Dotychczas możliwa była modyfikacja wartości wyłączenie w tabelach, a nie samodzielnych pól. W celu modyfikacji wartości należy na oknie podglądu pliku JPK kliknąć dwukrotnie na modyfikowaną wartość lub spod prawego przycisku myszy wybrać opcję "Zmień".

Zmiany w późniejszej wersji 3.245.2018 z dnia 18. sierpnia 2018

Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na dokumentach oraz umożliwiono wyłączenie faktur zaliczkowych z rejestru VAT sprzedaży lub JPK_VAT. Ponadto wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.243.2018 z dnia 14. lipca 2018

Do zestawień dodano raporty generujące zestawienia ilościowe sprzedaży i zakupów według kodów kreskowych. Więcej informacji...