Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2018 » Wersja 3.241.2018

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.241.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 15. czerwca 2018)

  • Dodano możliwość wprowadzania faktur zaliczkowych i końcowych zakupu w złotówkach i walucie. Faktury zaliczkowe nie powodują zmiany stanu ilościowego towarów z dokumentu natomiast faktury końcowe dodają zawarty towar na stan. Dokumenty są domyślnie niedostępne. Dostępność dokumentów można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów...
  • W Konfiguracji w zakładce konta bankowe umożliwiono podpięcie pod poszczególne konta subkont VAT na potrzeby Split Payment, które wkrótce obejmie wszystkich czynnych podatników VAT. W przypadku podania subkonta VAT jest ono drukowane na fakturach tuż pod numerem konta firmowego.
  • Rozdzielono wydruki polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej. W menu głównym "Dane" oraz pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr faktur" pod podmenu "Inne wydruki" dodano "Drukuj polecenie przelewu" oraz "Drukuj polecenie wpłaty".
  • Wyszukiwanie danych kontrahenta po numerze NIP podczas dodawania nowych kontrahentów lub bezpośrednio na dokumencie zrealizowano z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS co gwarantuje pewność co do aktualności danych, niezawodność usługi i dostęp do aktualnych danych wszystkich funkcjonujących w Polsce podmiotów.
  • Poprawiono działanie opcji "Sprawdź czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT w kraju oraz czy jest podatnikiem VAT-UE" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy na oknie edycji dokumentu. Obecnie sprawdzanie odbywa się poprzez ogólnodostępne webserwisy Ministerstwa Finansów oraz bazy VIES.