Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2017 » Wersja 3.201.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.201.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. marca 2017)

  • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr faktur" dodano przycisk "Przeterminowane", którego wciśnięcie powoduje ograniczenie widoku wyłącznie do dokumentów dla których upłynął termin płatności.
  • Uproszczono wydruki oraz okno dodawania i edycji faktur odwrotne obciążenie oraz korekt faktur odwrotne obciążenie oraz ich korekt.

Zmiany w późniejszej wersji 3.202.2017 z dnia 21. marca 2017

Umożliwiono filtrowanie zestawienia nierozliczonych dokumentów względem rodzajów dokumentów oraz umożliwiono wystawianie dostaw wewnątrzwspólnotowych w polskich złotych. Ponadto umożliwiono ustawienie płatności w złotych dla dostaw wewnątrzwspólnotowych nominowanych w walutach obcych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.200.2017 z dnia 10. marca 2017

Usprawniono mechanizm pobierania plików nowych wersji oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji. Więcej informacji...