Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 9 » Zmiany w wersji 3.201.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.201.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-03-14)

  • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr faktur" dodano przycisk "Przeterminowane", którego wciśnięcie powoduje ograniczenie widoku wyłącznie do dokumentów dla których upłynął termin płatności.
  • Uproszczono wydruki oraz okno dodawania i edycji faktur odwrotne obciążenie oraz korekt faktur odwrotne obciążenie oraz ich korekt.