Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 9 » Zmiany w wersji 3.198.2017

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.198.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. lutego 2017)

Zmieniono sposób księgowania dostaw wewnątrzwspólnotowych przy automatycznym księgowaniu dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży do programów Księga, Ryczałt i Mała Księgowość. Jeśli pozycja na dokumencie wybrana została z listy, a na niej zaznaczono, że kartoteka jest usługą lub wskazano jako kategorię usługę to wartość takich pozycji księgowana jest do kolumny "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług" (WSU). W przeciwnym wypadku wartości księgowane są do kolumny "wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów" (WDT).