Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 3.186.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.186.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. listopada 2016)

  • Umożliwiono konwersję dokumentów (faktur) do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Program umożliwia zapis pliku JPK w formie XML na dysku lokalnym komputera lub automatyczne wysłanie pliku na serwer Ministerstwa Finansów. W przypadku automatycznej wysyłki niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby utworzyć lub wysłać JPK należy na oknie "Rejestr dokumentów" w kontekście konkretnego dokumentu użyć opcji "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)" dostępnej z głównego menu "Dane" lub z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
  • Umożliwiono utworzenie rejestrów VAT zgodnych z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Tak jak w przypadku dokumentów możliwe jest utworzenie pliku JPK w formie XML lub wysłanie pliku na serwer ministerstwa. Aby utworzyć lub wysłać rejestry VAT w formie JPK należy użyć na oknach "Rejestr VAT sprzedaży" lub "Rejestr VAT zakupów" opcji "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)" dostępnych z głównego menu "Dane" lub z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
  • Na oknach "Rejestr dokumentów", "Rejestr VAT sprzedaży" oraz "Rejestr VAT zakupów" w menu głównym "Dane" dodano opcje "Rejestr wysłanych dokumentów JPK". Wejście w opcje powoduje otwarcie okna rejestru w którym zapisane będą wszystkie poprawnie wysłane i odebrane (ale nie zweryfikowane i potwierdzone) dokumenty JPK. Na oknie znajdują się przyciski umożliwiające odświeżenie widoku, pobranie UPO oraz podgląd dokumentu XML.
  • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
  • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.

Zmiany w późniejszej wersji 3.187.2016 z dnia 25. listopada 2016

Dodano opcję umożliwiającą sporządzenie zestawienia magazynu zawierającą informacje o przychodach i rozchodach towarów oraz wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania dokumentu z istniejącym numerem. Ponadto zmieniono zachowanie pól edycyjnych w przypadku otwarcia zafiskalizowanych bądź rozliczonych dokumentów oraz ustandaryzowano pliki PDF generowane przez program. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.185.2016 z dnia 4. listopada 2016

Wprowadzono możliwość wygenerowania ewidencji VAT zakupów i sprzedaży zawierającą wszystkie rodzaje dokumentów oraz wprowadzono ściślejszą walidację adresu e-mail przy wysyłce dokumentów e-mailem. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania na paragonach fiskalnych ciągów znaków zawierających polskie znaki diakrytyczne. Więcej informacji...