Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 10 » Zmiany w wersji 3.183.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 3.183.2016

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-09-30)

  • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu zakupu "Rachunek korekta", a tym samym umożliwiono korygowanie rachunków zakupowych. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów...
  • Umożliwiono zmianę daty niezamkniętej inwentaryzacji. Zmiana daty powoduje ponowne naliczenie ilości księgowych (i domyślne przepisanie tychże ilości do pól ilości spisanych) zgodnych ze stanem na dzień ustanowionej daty inwentaryzacji.
  • Umożliwiono kopiowanie wielu faktur na raz w przypadku jednoczesnego zaznaczenia wielu dokumentów. W celu zaznaczenia kursorem więcej niż jednej faktury należy klikać je myszą z jednocześnie wciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze lub przesuwać podświetlenie klawiszami kursora na klawiaturze z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift.
  • Wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie wyliczania na oknach wyliczania stanów ilościowych na dzień oraz ponownego naliczania stanów magazynowych.