Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.99.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.99.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 7. lutego 2014)

  • Wprowadzono możliwość tworzenia indywidualnych cenników dla kontrahentów. Na oknie edycji kontrahenta w zakładce "Indywidualne warunki" dodano tabelę z możliwością dodania nieograniczonej liczby towarów z zakładki "Towary i usługi" i zdefiniowania dla nich odrębnych cen. Wówczas przy dodawaniu pozycji do dokumentów wystawionych dla kontrahenta ze zdefiniowanym cennikiem przyjmowana jest cena sprzedaży z cennika.
  • Umożliwiono tworzenie zbiorczych faktur końcowych do wielu faktur zaliczkowych wystawionych w ramach jednej transakcji temu samemu kontrahentowi. Aby utworzyć zbiorczą fakturę końcową należy zaznaczyć faktury zaliczkowe do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
  • Umożliwiono tworzenie zbiorczych faktur do WZ na podstawie dokumentów WZ wystawionych temu samemu kontrahentowi. Aby utworzyć zbiorczą fakturę do WZ należy zaznaczyć dokumenty WZ do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
  • Umożliwiono tworzenie faktur zbiorczych na podstawie faktur proforma wystawionych temu samemu kontrahentowi. Aby utworzyć zbiorczą fakturę do faktur proforma należy zaznaczyć faktury proforma do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
  • Umożliwiono tworzenie zbiorczych faktur do wielu paragonów. Aby utworzyć zbiorczą fakturę do wielu paragonów należy zaznaczyć paragony do zrealizowania (z wciśniętym klawiszem Shift) i wcisnąć opcję "Realizuj".
  • Dodano kolumnę "Był realizowany" na oknie "Rejestr faktur". Komórka tabeli zawiera informację czy na podstawie danego dokumentu został wystawiony inny dokument.
  • Wprowadzono komunikat informujący o fakcie zrealizowania dokumentu podczas próby realizacji dokumentu, który został wcześniej zrealizowany.
  • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy w Konfiguracji z internetowej bazy danych firm na podstawie podanego numeru NIP. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
  • Umożliwiono automatyczne pobieranie danych firmy z Internetu podczas pierwszego uruchomienia programu. Dzięki temu nie trzeba wpisywać wszystkich danych firmy lecz tylko numer NIP, a dane same automatycznie pobiorą się z Internetu.
  • Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.

Zmiany w późniejszej wersji 2.101.2014 z dnia 14. marca 2014

Wprowadzono możliwość korygowania dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz poprawiono stabilność pracy programu.  Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.98.2014 z dnia 15. stycznia 2014

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...