Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 22 » Zmiany w wersji 2.71.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.71.2013

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2012-12-27)

  • Dostosowano wewnętrznie program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie 1. stycznia 2013 roku.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Nie pozwalaj na sprzedaż poniżej cen zakupu". Włączenie parametru powoduje uaktywnienie zabezpieczenia niepozwalającego dokonać sprzedaży poniżej ceny zakupu.
  • Wprowadzono nowe predefiniowane jednostki miar: metr sześcienny (m3), metr bieżący (mb), strona (str.), tona (t), usługa (usł.).
  • Poprawiono stabilność pracy programu.