Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2012 » Wersja 2.71.2013

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.71.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. grudnia 2012)

  • Dostosowano wewnętrznie program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie 1. stycznia 2013 roku.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Nie pozwalaj na sprzedaż poniżej cen zakupu". Włączenie parametru powoduje uaktywnienie zabezpieczenia niepozwalającego dokonać sprzedaży poniżej ceny zakupu.
  • Wprowadzono nowe predefiniowane jednostki miar: metr sześcienny (m3), metr bieżący (mb), strona (str.), tona (t), usługa (usł.).
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.72.2013 z dnia 31. grudnia 2012

Dostosowano program do zmian przepisów dotyczących fakturowania wchodzących w życie z dniem 1. stycznia 2013 roku. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.70.2012 z dnia 7. grudnia 2012

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...