Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 22 » Zmiany w wersji 2.66.2012

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.66.2012

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2012-09-27)

  • Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumny "Rozliczono" zawierającą kwotę na jaką dokument został dotychczas rozliczony oraz kolumnę "Pozostało do rozliczenia" zawierającą pozostałą do rozliczenia kwotę.
  • Umożliwiono wyłączenie wyświetlania na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności. Aby dokumenty takie nie były wyróżniane należy wyłączyć w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" parametr "Wyróżnij czerwoną czcionką dokumenty nierozlicone po terminie płatności".