Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2012 » Wersja 2.66.2012

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.66.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. września 2012)

  • Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumny "Rozliczono" zawierającą kwotę na jaką dokument został dotychczas rozliczony oraz kolumnę "Pozostało do rozliczenia" zawierającą pozostałą do rozliczenia kwotę.
  • Umożliwiono wyłączenie wyświetlania na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności. Aby dokumenty takie nie były wyróżniane należy wyłączyć w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" parametr "Wyróżnij czerwoną czcionką dokumenty nierozlicone po terminie płatności".