Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2012 » Wersja 2.62.2012

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.62.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 11. lipca 2012)

  • Dla dokumentów dla których ustawione jest automatyczne nadawanie numerów wprowadzono mechanizm, który aktualizuje numer dokumentu po zmianie daty wystawienia.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Zestawienie VAT wyliczane na podstawie podsumowania pozycji". Zaznaczenie tej opcji powoduję zmianę algorytmu wyliczania zestawienia VAT.
  • Umożliwiono szybkie dostosowanie programu dla firm podmiotowo zwolnionych z VAT i wystawiających rachunki. W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano parametr "Firma jest płatnikiem VAT" domyślnie zaznaczony. Wyłączenie parametru powoduje włączenie możliwości wystawiania rachunków sprzedaży oraz wyłączenie możliwości wystawiania faktur VAT.
  • Dla wszystkich plików wykonywalnych zawartych w pakiecie zastosowano certyfikowany podpis Windows Code Signing. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja ich autentyczności na poziomie systemu Windows co uniemożliwia uruchomienie tych plików w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.