Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.108.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.108.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 20. czerwca 2014)

  • Wprowadzono zmiany w organizacji Konfiguracji. Usunięto zakładki: "Uwagi na dokumencie" oraz "Styl druku dokumentów". Dodano zakładki: "Ustawienia druku dokumentów", "Ustawienia druku pozycji dokumentów", "Uwagi i elementy graficzne na wydruku". Opcje z usuniętych zakładek umieszczono logicznie w nowych zakładkach.
  • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według kategorii".
  • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Ilościowy zakup według kategorii".
  • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Wartość sprzedaży według osoby wystawiającej".
  • W opcji "Zestawienia" dodano nowe zestawienie "Wartość sprzedaży według osoby odbierającej".
  • Wprowadzono ostrzeżenie o niemożliwości realizacji faktury VAT na podstawie faktury proforma, zamówienia lub oferty w przypadku gdy zaznaczono w Konfiguracji opcję "Nie pozawalaj na realizację ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu" i gdy nie ma pokrycia w stanach magazynowych przynajmniej jednego towaru z realizowanego dokumentu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.109.2014 z dnia 12. lipca 2014

Wprowadzono możliwość tworzenia faktur uproszczonych oraz w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.107.2014 z dnia 26. maja 2014

Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumnę "Narzut netto [zł]" oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na dokumencie. Więcej informacji...