Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2011 » Wersja 1.50.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.50.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. października 2011)

  • Dodano możliwość wyszczególnienia faktur nierozliczonych dla danego kontrahenta. Pod prawym przyciskiem myszy w oknie "Kontrahenci" dodano opcję "Pokaż należności kontrahenta". Wybranie opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich nierozliczonych faktur danego kontrahenta.
  • Dodano możliwość drukowania faktur czcionką Calibri. Wyboru czcionki dokonuje się w konfiguracji w zakładce "Styl wydruków".