Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Zmiany w wersji 3.210.2019

Rachunek - zmiany w wersji 3.210.2019

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-09-13)

  • Wprowadzono możliwość fiskalizacji rachunków na drukarkach fiskalnych obsługujących protokół Thermal lub Posnet.
  • W Konfiguracji dodano zakładkę "Drukarka fiskalna" zawierającą opcje pozwalające określić parametry komunikacji z drukarką fiskalną takie jak: rodzaj protokołu komunikacyjnego, numer portu, sposób kodowania polskich znaków. Ponadto w zakładce tej znajduje się przycisk umożliwiający anulowanie ostatniej niezakończonej transakcji wykorzystywany w sytuacji wystąpienia błędu w komunikacji.
  • W przypadku włączenia obsługi drukarki fiskalnej wciśnięcie przycisku "Drukuj" na oknie "Rejestr rachunków" powoduje wyświetlenie menu wyboru pozwalającego wskazać czy zapisany rachunek ma zostać wydrukowany na standardowej drukarce czy zafiskalizowany w drukarce i wydrukowany w formie paragonu.