Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2020 » Wersja 4.223.2020

Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.223.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 7. października 2020)

  • Umożliwiono eksport danych do systemów informatycznych towarzystw rozliczających Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Eksport realizowany jest w oparciu o pliki XML zgodne z formatem opracowanym przez Grupę Projektową PPK, który to format honorowany jest przez większość instytucji finansowych działających w tym obszarze. W celu utworzenia pliku należy na oknie "Listy płac" wybrać z głównego menu "Dane" lub spod prawego przycisku myszy opcję "Eksport danych do systemu PPK...". Opcja ta jest również dostępna na panelu przycisków z opisem "PPK". Następnie należy podać nazwę dla pliku XML. Do pliku eksportowane są pozycje listy płac wyłącznie dla tych pracowników dla których włączono odliczanie składek na PPK w karcie pracownika.
  • Umożliwiono modyfikację normatywnej liczby godzin czasu pracy oraz normatywnej ilości dni pracy. Od wartości tych zależy stawka za godzinowa w danym miesiącu oraz naliczanie nadgodzin. Modyfikacji można dokonać na oknie "Listy obecności" wybierając z menu głównego "Dane" lub spod prawego przycisku myszy opcję "Zmień normatywny czas pracy". Modyfikacja dokonywana jest wyłącznie dla pracownika, który jest zaznaczony kursorem.

Zmiany w późniejszej wersji 4.224.2020 z dnia 22. października 2020

Wprowadzono poprawki w zakresie eksportu danych do systemów rozliczających PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.222.2020 z dnia 26. września 2020

Automatycznie wyłączono prezentowanie na listach płac kwot potrąceń na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz wzbogacono wydruki list płac o pozycje potrąceń na Pracownicze Plany Kapitałowe. Więcej informacji...