Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 10 » Zmiany w wersji 3.93.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.93.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-03-31)

Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".