Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.193.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.193.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. grudnia 2019)

  • Umożliwiono wyliczanie kosztów krajowej podróży służbowej. W przypadku wskazania na oknie listy obecności lub oknie wpisywania nieobecności jako rodzaju nieobecności delegacji pojawia się pole "Koszt delegacji za jedną dobę [zł]" umożliwiający wskazanie kosztu jednego dnia delegacji. Obok pola kwoty znajduje się przycisk otwierający kalkulator krajowej podróży służbowej umożliwiający wyliczenie jednodniowego kosztu delegacji z uwzględnieniem diety, kosztów dojazdu, przejazdów, posiłków oraz noclegów.
  • Na oknie listy płac oraz na oknie edycji płacy dodano pole "Zwrot kosztów delegacji [zł]" zawierające zsumowane z całego miesiąca koszty krajowych podróży służbowych jakie należy wypłacić pracownikowi. Kwoty te nie są uwidocznione na wydrukach list płac.
  • Dodano nowy rodzaj nieobecności w postaci urlopu szkoleniowego. Urlop szkoleniowy można wpisać edytując listę obecności pracownika na oknie "Listy obecności" lub poprzez opcję "Wpisz nieobecności".
  • Uporządkowano konfigurację programu. Usunięto z niej zakładkę "Preferencje użytkownika", a zamiast tego dodano zakładki "Pracownicy, umowy", "Listy obecności" oraz "Listy płac". Do nowych zakładek przeniesiono opcje znajdujące się wcześniej w zakładce preferencji.
  • Umożliwiono zdefiniowanie własnych nazw dla pozycji list płac zawierających świadczenia podlegające ZUS, ale niepodlegające podatkowi dochodowemu oraz dla świadczenia nie podlegającego ZUS, a podlegającego podatkowi dochodowemu. Identyfikatory dla tych pozycji można zdefiniować w Konfiguracji w zakładce "Listy płac".
  • Umożliwiono usuwanie wpisów z list płac. W menu spod prawego przycisku myszy wciśniętym na zaznaczonym kursorem pracowniku dodano opcję "Usuń pracownika z listy płac". Wybranie opcji powoduje usunięcie zaznaczonej pozycji na liście płac. Usunięcie ma charakter tymczasowy i po zmianie miesiąca i ponownym powrocie pozycja pojawia się ponownie na liście płac. Aby usunięcie pracownika z listy płac było trwałe należy zamknąć miesiąc w którym dokonano usunięcia.