Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.182.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.182.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 5. czerwca 2019)

Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności "Zasiłek rehabilitacyjny 75%". Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje choremu, który po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego nadal jest niezdolny do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny w wysokości 75% podstawy wymiaru pobiera się po trzech miesiącach. Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek przysługuje w wysokości 90% podstawy wymiaru.

Zmiany w późniejszej wersji 3.183.2019 z dnia 23. czerwca 2019

Dodano opcję umożliwiającą ponowne pobranie harmonogramu czasu pracy z umowy pracownika na listę obecności w danym miesiącu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.181.2019 z dnia 25. maja 2019

W związku ze zmianą zakresu danych osobowych pracowników, które mogą być pozyskiwane i przetwarzane z wydruku świadectwa pracy usunięto informacje o imionach rodziców pracownika. Wprowadzona zmiana wynika ze zmian w ustawie, która weszła w życie 4 maja 2019. Więcej informacji...