Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Zmiany w wersji 3.181.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.181.2019

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-05-25)

W związku ze zmianą zakresu danych osobowych pracowników, które mogą być pozyskiwane i przetwarzane z wydruku świadectwa pracy usunięto informacje o imionach rodziców pracownika. Wprowadzona zmiana wynika ze zmian w ustawie, która weszła w życie 4 maja 2019.