Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.181.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.181.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. maja 2019)

W związku ze zmianą zakresu danych osobowych pracowników, które mogą być pozyskiwane i przetwarzane z wydruku świadectwa pracy usunięto informacje o imionach rodziców pracownika. Wprowadzona zmiana wynika ze zmian w ustawie, która weszła w życie 4 maja 2019.