Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 2.90.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.90.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 3. marca 2016)

  • Wprowadzono możliwość zmiany daty wystawienia świadectwa pracy oraz miejsca jego wystawienia. Możliwość taka znajduję się pod opcją "Edytuj" dostępną na oknie potwierdzenia wydruku świadectwa pracy.
  • Do umowy o pracę dodano punkt 4: "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy" (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10. listopada 2015).
  • Na oknie dodawania lub edycji pracownika lub umowy w zakładce "Umowa" dodano pole "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy".
  • Na oknie dodawania lub edycji wzorca umowy dodano pole "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy".
  • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.

Zmiany w późniejszej wersji 2.91.2016 z dnia 11. marca 2016

Na świadectwie pracy dodano pole pozwalające na dodanie informacji dodatkowych do świadectwa pracy. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.89.2016 z dnia 22. lutego 2016

Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF oraz umożliwiono zapis wydruków deklaracji PIT do plików PDF. Więcej informacji...