Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 11 » Zmiany w wersji 2.90.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.90.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 3. marca 2016)

  • Wprowadzono możliwość zmiany daty wystawienia świadectwa pracy oraz miejsca jego wystawienia. Możliwość taka znajduję się pod opcją "Edytuj" dostępną na oknie potwierdzenia wydruku świadectwa pracy.
  • Do umowy o pracę dodano punkt 4: "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy" (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10. listopada 2015).
  • Na oknie dodawania lub edycji pracownika lub umowy w zakładce "Umowa" dodano pole "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy".
  • Na oknie dodawania lub edycji wzorca umowy dodano pole "Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy".
  • Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.