Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2013 » Wersja 2.16.2013

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.16.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. maja 2013)

  • W tabeli danych na oknie "Lista obecności" dodano kolumnę "Przepracowane dni" zawierającą całkowitą liczbę przepracowanych dni w danym miesiącu.
  • Na oknie edycji listy obecności pracownika w zakładce "Faktyczna liczba godzin pracy" dodano pole "Całkowita liczba przepracowanych dni w miesiącu".