Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 18 » Zmiany w wersji 2.16.2013

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.16.2013

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2013-05-17)

  • W tabeli danych na oknie "Lista obecności" dodano kolumnę "Przepracowane dni" zawierającą całkowitą liczbę przepracowanych dni w danym miesiącu.
  • Na oknie edycji listy obecności pracownika w zakładce "Faktyczna liczba godzin pracy" dodano pole "Całkowita liczba przepracowanych dni w miesiącu".