Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2013 » Wersja 2.16.2013

Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.16.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. maja 2013)

  • W tabeli danych na oknie "Lista obecności" dodano kolumnę "Przepracowane dni" zawierającą całkowitą liczbę przepracowanych dni w danym miesiącu.
  • Na oknie edycji listy obecności pracownika w zakładce "Faktyczna liczba godzin pracy" dodano pole "Całkowita liczba przepracowanych dni w miesiącu".

Zmiany w późniejszej wersji 2.17.2013 z dnia 5. czerwca 2013

Dodano do programu instrukcję obsługi oraz w kalkulatorze płac umożliwiono wyliczanie składników płacowych również od kwoty wynagrodzenia netto. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.15.2013 z dnia 7. maja 2013

Na oknie edycji umowy dodano pole "Numer rachunku bankowego". Ponadto wprowadzono zmianę. Dotychczas wydruk indywidualnej listy płac zawierał aktualną datę. Obecnie drukowana jest data ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy drukowana lista. Więcej informacji...