Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2014 » Wersja 2.89.2014

Rachunek - zmiany w wersji 2.89.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. lipca 2014)

 • Wprowadzono możliwość stosowania dowolnego formatu numeracji rachunków. W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" rozszerzono listę wyboru "Rodzaj numeracji dokumentów" o pozycję "Numeracja inna". Wybranie pozycji "Numeracja inna" powoduje uaktywnienie pola "Maska dla genereatora numeru rachunku". W polu tym należy określić schemat nadawanych numerów. Pole może zawierać dowolny ciąg znaków w którym można zawrzeć znaczniki, które podczas dodawania kolejnych dokumentów będą przyjmować określone wartości. Maska może zawierać dowolne ciągi znaków, które zostaną przepisane do numeru, a odpowiednimi numerami zostaną zastąpione wyłącznie tagi. Możliwe jest stosowanie następujących znaczników:

  %R - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym rokiem
  %r - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w roku wystawienia
  %M - powoduje zastąpienie znacznika numerem aktualnego miesiąca
  %m - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w miesiącu wystawienia
  %D - powoduje zastąpienie znacznika numerem aktualnego dnia miesiąca
  %d - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w dniu wystawienia

  Przykłady:

  Jeśli wpisana maska to: %R / %M / %m wówczas, np. w dniu 25. lipca 2014 piętnasty dokument w miesiącu otrzyma numer 2014 / 7 / 15.

  Jeśli wpisana maska to SK/%R/%M/%D/%d wówczas, np. w dniu 25. lipca 2014 trzeci dokument w tym dniu otrzyma numer SK/2014/7/25/3
 • Wprowadzono możliwość tworzenia wydruków w języku rosyjskim. W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano w parametrze "Język na wydruku" umożliwiono wybór języka rosyjskiego.
 • Usunięto możliwość dowolnego definiowania kategorii kontrahentów w strukturze drzewiastej. Z okna "Kontrahenci" usunięto listy wyboru kategorii kontrahenta.
 • Dodano możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów.
 • W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Do listy wyboru "Zakres dat" dodano pozycje: "Ostatni kwartał", "Aktualny kwartał" oraz "Poprzedni kwartał".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Proponuj archiwizację na zewnętrzny dysk" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu wyświetlany zostaje monit z przypomnieniem o konieczności sporządzenia kopii danych na zewnętrzny nośnik. Zalecane jest, aby w takim przypadku kopia danych zapisywana była na zewnętrznym nośniku danych, np. na pendrive.
 • Wprowadzono opcję automatycznego tworzenia kopii danych na dysku lokalnym do wybranej lokalizacji przy określonych czynnościach. W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono parametr "Folder do automatycznej archiwizacji" (domyślnie "C:\ProgramData\rachunek"). Parametr określa lokalizację na dysku lokalnym do której będą archiwizowane dane.
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj po zamknięciu programu" oraz "Częstotliwość archiwizacji" (domyślnie raz w tygodniu). Przy włączonych opcjach z zadaną częstotliwością podczas zamykania programu tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".
 • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" wprowadzono opcje "Archiwizuj przed dokonaniem importu" oraz "Archiwizuj przed dokonaniem aktualizacji". Przy włączonych opcjach przed dokonaniem importu lub przed dokonaniem aktualizacji tworzona jest automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika kopia danych do lokalizacji określonej w parametrze "Folder do automatycznej archiwizacji".

Zmiany w późniejszej wersji 2.90.2014 z dnia 21. sierpnia 2014

Umożliwiono drukowanie dokumentów kasowych KP (kasa przyjęła) oraz dodano do pakietu aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.88.2014 z dnia 20. czerwca 2014

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...