Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 16 » Zmiany w wersji 2.55.2012

Rachunek - zmiany w wersji 2.55.2012

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2012-09-07)

  • W rejestrze rachunków wyróżniono czerwoną czcionką rachunki z odroczonym terminem płatności dla których minął termin zapłaty i które nie zostały rozliczone przy pomocy opcji "Rozlicz".
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Możliwość ręcznego poprawiania numeru rachunków" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje możliwość zmiany numeru rachunku na oknie edycji rachunku.
  • Na oknie "Kontrahenci" dodano pod prawym przyciskiem myszy opcję "Pokaż rachunki wystawione dla kontrahenta". Funkcjonalność ta umożliwia otwarcie okna rejestru rachunków zawierającego wyłącznie rachunki przypisane do tego kontrahenta.
  • Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.