Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2012 » Wersja 2.50.2012

Rachunek - zmiany w wersji 2.50.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. maja 2012)

  • W menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr rachunków" dodano opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty". Wybranie opcji powoduje wydruk wezwania do zapłaty dla rachunku, który został zazanczony i dla którego zostało wywołane menu.
  • Na oknie "Kontrahenci" dodano przycisk "Należności". Wciśnięcie przycisku otwiera okno z listą należności kontrahenta dla którego została wywołana opcja. Dotychczas opcja ta była dostępna wyłącznie z poziomu menu otwieranego prawym przyciskiem myszy.
  • Umożliwiono wydruk listy należności kontrahenta z poziomu okna Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta. Na oknie tym dodano przycisk "Drukuj". Opcja ta umożliwia sporządzenie wydruku aktualnej listy należności lub wezwania do zapłaty.

Zmiany w późniejszej wersji 2.51.2012 z dnia 5. czerwca 2012

Umożliwiono zmianę grubości krawędzi tabel na wydrukach. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.49.2012 z dnia 10. maja 2012

Umożliwiono błyskawiczne otwieranie okna edycji wiadomości e-mail w domyślnym kliencie pocztowym z załączonym od razu wydrukiem rachunku w pliku PDF. Umożliwiono również dodanie do wydruku pieczęci pod podpisami oraz wprowadzono możliwość wczytywania logo w formatach JPG, GIF, PNG. Więcej informacji...