Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2011 » Wersja 1.44.2011

Rachunek - zmiany w wersji 1.44.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 28. listopada 2011)

  • Do tabeli okna "Towary i usługi" dodano kolumnę "Kod kreskowy".
  • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano pole "Kod kreskowy".
  • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie "Towary i usługi". Zczytanie kodu kreskowego czytnikiem powoduje szybkie ustawienie kursora na towarze, któremu przyporządkowany jest dany kod.
  • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie edycji rachunku. Jeśli kursor jest aktywny w tabeli z pozycjami rachunku to zczytanie kodu kreskowego powoduje dodanie nowej pozycji do rachunku odpowiadającej towarowi z danym kodem kreskowym. Domyślnie przyjmowana jest pierwsza zdefiniowana cena oraz ilość 1.